O nas

Powstaliśmy w 2020 roku, z chęci niesienia pomocy i dobra tym, którzy poszukują w sobie duszy artysty i pragną poszerzać swoje horyzonty w tym kierunku.

Nasza fundacja wspiera i realizuje, twórcze marzenia najmłodszych i dorastających pasjonatów, każdego rodzaju sztuki. Fundacja Emaus została powołana, aby także stworzyć przestrzeń do działania i tworzenia dla osób starszych i wykluczonych.

Naszą ideą jest budowanie trwałych relacji międzypokoleniowych. Wymiana wielu pozytywnych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lokalnych społeczności w każdym wieku.

Zajmujemy się wieloma aspektami naszego codziennego życia: patriotycznym, społecznym, ekologicznym oraz kulturalno-artystycznym.

Misja Fundacji to : „żyć i tworzyć jak E M A U S”

Empatycznie,

Między pokoleniami,

Artystycznie,

Uczynnie,

Społecznie

Wszystkich zainteresowanych współpracą, pomocą, partnerstwem, sponsoringiem, wolontariatem zapraszamy do kontaktu z nami.

wpis warsztaty

Uczniowie z Emaus ( Łk24, 13-35 )


13 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 14 Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. 15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 16 Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. 17 On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. 18 A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». 19 Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; 20 jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali.
25 Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 26 Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» 27 I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
28 Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. 29 Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. 30 Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 31 Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. 32 I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
33 W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, 34 którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». 35 Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.